Down [VITAL Bank]

By | May 2, 2022

Venus Theory Analog Mutations [VITAL Bank]

Venus Theory Analog Mutations [VITAL Bank]

50 presets, 50 wavetables, 10 samples, 1 skin

Included:

VT – Analog Mutations Seq 10
VT – Analog Mutations Seq 9
VT – Analog Mutations Seq 8
VT – Analog Mutations Seq 7
VT – Analog Mutations Seq 6
VT – Analog Mutations Seq 5
VT – Analog Mutations Seq 4
VT – Analog Mutations Seq 3
VT – Analog Mutations Seq 2
VT – Analog Mutations Seq 1
VT – Analog Mutations Pad 10
VT – Analog Mutations Pad 9
VT – Analog Mutations Pad 8
VT – Analog Mutations Pad 7
VT – Analog Mutations Pad 6
VT – Analog Mutations Pad 5
VT – Analog Mutations Pad 4
VT – Analog Mutations Pad 3
VT – Analog Mutations Pad 2
VT – Analog Mutations Pad 1
VT – Analog Mutations Lead 10
VT – Analog Mutations Lead 9
VT – Analog Mutations Lead 8
VT – Analog Mutations Lead 7
VT – Analog Mutations Lead 6
VT – Analog Mutations Lead 5
VT – Analog Mutations Lead 4
VT – Analog Mutations Lead 3
VT – Analog Mutations Lead 2
VT – Analog Mutations Lead 1
VT – Analog Mutations Keys 10
VT – Analog Mutations Keys 9
VT – Analog Mutations Keys 8
VT – Analog Mutations Keys 7
VT – Analog Mutations Keys 6
VT – Analog Mutations Keys 5
VT – Analog Mutations Keys 4
VT – Analog Mutations Keys 3
VT – Analog Mutations Keys 2
VT – Analog Mutations Keys 1
VT – Analog Mutations Bass 10
VT – Analog Mutations Bass 9
VT – Analog Mutations Bass 8
VT – Analog Mutations Bass 7
VT – Analog Mutations Bass 6
VT – Analog Mutations Bass 5
VT – Analog Mutations Bass 4
VT – Analog Mutations Bass 3
VT – Analog Mutations Bass 2
VT – Analog Mutations Bass 1
VT – Analog Mutations 50
VT – Analog Mutations 49
VT – Analog Mutations 48
VT – Analog Mutations 47
VT – Analog Mutations 46
VT – Analog Mutations 45
VT – Analog Mutations 44
VT – Analog Mutations 43
VT – Analog Mutations 42
VT – Analog Mutations 41
VT – Analog Mutations 40
VT – Analog Mutations 39
VT – Analog Mutations 38
VT – Analog Mutations 37
VT – Analog Mutations 36
VT – Analog Mutations 35
VT – Analog Mutations 34
VT – Analog Mutations 33
VT – Analog Mutations 32
VT – Analog Mutations 31
VT – Analog Mutations 30
VT – Analog Mutations 29
VT – Analog Mutations 28
VT – Analog Mutations 27
VT – Analog Mutations 26
VT – Analog Mutations 25
VT – Analog Mutations 24
VT – Analog Mutations 23
VT – Analog Mutations 22
VT – Analog Mutations 21
VT – Analog Mutations 20
VT – Analog Mutations 19
VT – Analog Mutations 18
VT – Analog Mutations 17
VT – Analog Mutations 16
VT – Analog Mutations 15
VT – Analog Mutations 14
VT – Analog Mutations 13
VT – Analog Mutations 12
VT – Analog Mutations 11
VT – Analog Mutations 10
VT – Analog Mutations 9
VT – Analog Mutations 8
VT – Analog Mutations 7
VT – Analog Mutations 6
VT – Analog Mutations 5
VT – Analog Mutations 4
VT – Analog Mutations 3
VT – Analog Mutations 2
VT – Analog Mutations 1

Download link

Leave a Reply